Розсилка

Правила та Угоди магазину

Для того, щоб час, який Ви витратите на покупки в нашому Інтернет-магазині, залишив у Вас лише приємні враження, пропонуємо Вам ознайомитися з Правилами роботи  інтернет-магазину nashformat.ua

1. Правила магазину "www.nashformat.ua"

1.1 Загальні правила

Взаємовідношення Сторін регулюються Цивільним Кодексом України, законом України "Про захист прав споживачів" та іншими законодавчими актами, що діють на момент оформлення операції між Сторонами.

Через наш Інтернет-магазин здійснюється продаж Споживачам мультимедійної, сувенірної та друкованої продукції, за посередництвом доступу до всесвітньої  мережі Інтернет. Замовлення через Інтернет-магазин можна здійснюватися цілодобово.

Користуючись Нашим сайтом, Ви тим самим підтверджуєте, що повністю згідні з умовами його використання, викладеними в даному розділі, і зобов'язалися їх виконувати.

1.2 Каталог товарів

Весь асортимент пропонованих нами товарів представлений у нашому каталозі. У ньому міститься повна, достовірна і доступна інформація, що характеризує пропонований товар, а саме: найменування, фірмове найменування, зображення, опис товару, можливість прослухати треки (стосовно звукових файлів, які викладені в скороченому вигляді для ознайомлення зі змістом товару), ціна товару та інше.

Каталог періодично оновлюється; можливі неточності та технічні помилки усуваються в міру їх виявлення. Зміни і поправки можуть бути внесені як до каталогу товарів, так і в будь-який інший розділ цього сайту.

1.3 Розміщення замовлень

Ви можете розміщувати замовлення в магазині цілодобово і без вихідних. Усі процедури обробки замовлень виконуються лише в межах електронного каталогу і мають переваги перед будь-якими іншими документами і засобами комунікації, що є у розпорядженні Замовника. Інтернет-магазин і Клієнт заявляють про свою згоду з даними Правилами роботи, якщо інше не зафіксоване у письмовій формі.


1.4 Оформлення замовлення

Якщо Вас зацікавив певний товар, розміщений у нашому Інтернет-магазині, Вам необхідно оформити замовлення на придбання товару. Процедура замовлення та отримання товару виглядає таким чином:


Замовлення на сайті, а саме: 

1. Вибираєте товар та оформляєте замовлення, вказавши своє ім'я, поштову та електронну адреси. 
2. Перед остаточним підтвердженням замовлення перевірте вказану Вами інформацію, Ваш телефон та ел.адреса для зв’язку з Вами. 
3. Будь-ласка, перевірте чи всі дані вказані правильно. 


1.5 Умови продажу

Умови продажу є умовами договору, на підставі якого здійснюватиметься купля-продаж товарів, представлених в Каталозі товарів нашого Інтернет-магазину. Здійснюючи нашу діяльність відповідно до дійсних Правил, ми беремо на себе зобов'язання передати Вам у власність товар, вибраний і сплачений або той, що буде сплачений післяплатою Вами відповідно до процедури, вказаної в Правилах Інтернет-магазину. Дотримання Вами процедури замовлення і оплати товару, викладеної в Правилах, а також дотримання Правил роботи Інтернет-магазину є умовою виконання наших зобов'язань по постачанню замовленого Вами товару.

Вам, як покупцеві товарів, буде запропоновано виразити свою згоду з Умовами продажу товарів шляхом натиснення на кнопку "ОПЛАТИТИ". Отримавши Вашу згоду з Умовами продажу, ми виходитимемо з того, що Ви виразили свою волю на придбання товару в нашому магазині у відповідності з правилами.


1.6 Гарантії адміністрації інтернет-магазину

Інтернет-магазин nashformat.ua надає послуги з продажу товарів на території України та за її межами. Кожен клієнт магазину має право вимагати якісного, точного і швидкого виконання замовлення.

1.7 Конфіденційність інформації користувача

Будь-яка інформаціяотримана нами від Клієнтавикористовується виключно для внутрішніх цілей Інтернет-магазину nashformat.ua з кінцевою метою поліпшення обслуговування відвідувачів сайтуЛише Інтернет-магазин nashformat.ua  і Ви маєте доступ до цієї інформації. Ця інформація не передається третім особам, більш того, Інтернет-магазин nashformat.ua приймає всі необхідні заходи для захисту Ваших персональних даних.


1.8 Відповідальність Інтернет-магазину

Інтернет-магазин не тестує продукцію на предмет її сумісності з якими-небудь конкретними пристроями, системами і так далі, придатності її до роботи в яких-небудь специфічних умовах і так далі. Інтернет-магазин не відповідає за які-небудь збитки Клієнта, прямі або непрямі. Розміри компенсації Клієнтові з боку Інтернет-магазину nashformat.ua ні за яких обставин не можуть перевищувати вартості сплаченого товару.


1.9 Чи зможу я повернути не якісний товар?

Якісний компакт диск можна повернути лише за умови, що його оригінальна упаковка не пошкоджена, тобто компакт-диск не було відкрито. Це загально прийнята практика, яка закріплена Постановою Кабінету Міністрів України №172-94-п (редакція від 13.12.2004). В іншому випадку нечесні покупці мали б змогу зробити копію компакт-диску, а потім повернути товар продавцю и вимагати назад свої гроші.


1.10 Суперечки

Всі можливі суперечки Сторони вирішують за домовленістю, з дотриманням претензійного ладу. В разі неможливості врегулювання спірних питань шляхом переговорів, спірні питання розглядаються в Господарському суді м. Києва.

При вирішенні спірних питань Сторони зобов'язалися обмінюватися повідомленнями або сповіщеннями у письмовій формі. Сторони зобов'язалися надавати відповідь на отримане повідомлення або сповіщення протягом чотирнадцяти календарних днів.


1.11 Форс-мажор

Інтернет-магазин звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, дії і нормативні вказівки державних органів), що мають обов'язкову силу для Інтернет-магазину nashformat.ua, які виникли після заключення договору, за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання Компанією своїх обов`язків.


Користуючись Нашим сайтом, Ви тим самим підтверджуєте, що повністю згідні з умовами його використання, викладеними в даному розділі, і зобов'язалися їх виконувати.

Якщо у Вас виникли зауваження і пропозиції, ми з радістю розглянемо їх. 

2. УГОДА НА КУПІВЛЮ СПОЖИВАЧЕМ ПРОДУКЦІЇ ДИСТРИБ’ЮТОРА, 
РОЗМІЩЕНОЇ В ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІ ДИСТРИБ’ЮТОРА (www.nashformat.ua) 

2.1 Дистриб’ютор підтверджує та гарантує повний обсяг своїх прав та необхідних повноважень для укладання та виконання Угоди на купівлю Продукції Дистриб’ютора, розміщеної на даному Інтернет-ресурсі Дистриб’ютора (www.nashformat.ua)


2.1.1
 Оригінальність Продукції та її відповідність вимогам чинного законодавства України;


2.1.2
 Законні права Дистриб’ютора на розповсюдження (продаж) Продукції у відповідності до вимог чинного законодавства України;


2.1.3
 Відсутність порушень авторських, суміжних та будь-яких інших прав третіх осіб щодо Продукції, розміщеної на даному Інтернет-ресурсі Дистриб’ютора.


2.2 Споживач
 шляхом прочитання та ознайомлення з Угодою на купівлю Продукції Дистриб’ютора, розміщеної на Інтернет-ресурсі Дистриб’ютора (www.nashformat.ua), надає свою згоду на її укладання та подальше виконання.


2.2.1
 Укладанням Угоди на купівлю Продукції Дистриб’ютора, розміщеної на Інтернет-ресурсі Дистриб’ютора (www.nashformat.ua), Споживач отримує невиключне авторське право на одну одиницю вказаної Продукції без передачі отриманого права третім особам.


2.2.2
 Укладанням Угоди на купівлю Продукції Дистриб’ютора, розміщеної на Інтернет-ресурсі Дистриб’ютора (www.nashformat.ua), Споживач підтверджує наявність здійсненої оплати за одиницю вказаної Продукції на користь Дистриб’ютора (www.nashformat.ua).


2.2.3
 Укладанням Угоди на купівлю Продукції Дистриб’ютора, розміщеної на Інтернет-ресурсі Дистриб’ютора (www.nashformat.ua), Споживач бере на себе зобов’язання використовувати придбану Продукцію виключно для особистих цілей та власного користування, а також несе відповідальність за порушення даного зобов’язання у відповідності до вимог чинного законодавства України. 

top