Розсилка

Про авторські права

Мистецька агенція «Наш формат» гарантує, що вся аудіо та відео продукція, виготовлена МА «Наш формат» тиражується легально  з дотриманням всіх вимог чинного законодавства України та авторських та суміжних прав, про що свідчить голографічний захисний елемент (ліцензійна марка) нанесений на кожен примірник продукції.

У своїй роботі МА «Наш формат» керується Законами та нормативно-правовими актами, які регулюють відносини в сфері авторського права та суміжних прав, такими як:

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.71 року, Конституція України від 28.06.96 № 254к/96-вр;

Цивільний кодекс України від 16.01.03 № 435-4;

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 № 3792-12;

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»  від 21.12.93 №3759-12;

Закон України «Про театри і театральну справу» від 31.05.05 № 2605-4;

Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17.01.02 №2953-3;

Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 № 2657-12, Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування"  від 30.01.02 року  № 85/2002;

Указ Президента «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27.04.01 № 285/2001;

Постанова КМУ від 18.01.03 № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань»;

Постанова КМУ від 18.01.03 № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав».

top