Архиєрейська Божественна Літургія

Архиєрейська Божественна Літургія

(1)
Трекліст:

CD1 :

 1. Nekhai bude imia Hospondne
 2. Velyka Ektenia
 3. Blahoslovy, Dushe Moya Hospode
 4. Khvaly, Dushe Moya Hospoda
 5. Iedynorodnyi Synu
 6. Blazheni
 7. Prydite, poklonimsia
 8. Tropar, Kondak
 9. Sviatyi Bozhe
 10. Prokimen
 11. Apostol, Alyluia
 12. Ievanhelia
 13. Ektenia Suhuba
 14. Ektenia Ohlashenykh

CD2: 

 1. Kheruvyms`ka Pisnia
 2. Ektenia Prynoshennia
 3. Vituiu
 4. Mylist` Myru
 5. Dostoino i Pravedno Iest`
 6. Sviat
 7. Tebe Ospivuiemo
 8. Dostoino Ie
 9. Prokhal`na Ektenia
 10. Otche Nash
 11. Iedyn Sviat
 12. Prychasnyi
 13. Blahosloven, Khto iedy v Im`ia Hospodne
 14. My Bachyly Svito
 15. Nekhai Spovniat`sia
 16. Ektnia Blahodarennia
 17. Nekhai bude Im`ia Hospodne
 18. Bidpust

Нема в наявності
 • Артикул: 503261
Трекліст:

CD1 :

 1. Nekhai bude imia Hospondne
 2. Velyka Ektenia
 3. Blahoslovy, Dushe Moya Hospode
 4. Khvaly, Dushe Moya Hospoda
 5. Iedynorodnyi Synu
 6. Blazheni
 7. Prydite, poklonimsia
 8. Tropar, Kondak
 9. Sviatyi Bozhe
 10. Prokimen
 11. Apostol, Alyluia
 12. Ievanhelia
 13. Ektenia Suhuba
 14. Ektenia Ohlashenykh

CD2: 

 1. Kheruvyms`ka Pisnia
 2. Ektenia Prynoshennia
 3. Vituiu
 4. Mylist` Myru
 5. Dostoino i Pravedno Iest`
 6. Sviat
 7. Tebe Ospivuiemo
 8. Dostoino Ie
 9. Prokhal`na Ektenia
 10. Otche Nash
 11. Iedyn Sviat
 12. Prychasnyi
 13. Blahosloven, Khto iedy v Im`ia Hospodne
 14. My Bachyly Svito
 15. Nekhai Spovniat`sia
 16. Ektnia Blahodarennia
 17. Nekhai bude Im`ia Hospodne
 18. Bidpust

Трекліст:

CD1 :

 1. Nekhai bude imia Hospondne
 2. Velyka Ektenia
 3. Blahoslovy, Dushe Moya Hospode
 4. Khvaly, Dushe Moya Hospoda
 5. Iedynorodnyi Synu
 6. Blazheni
 7. Prydite, poklonimsia
 8. Tropar, Kondak
 9. Sviatyi Bozhe
 10. Prokimen
 11. Apostol, Alyluia
 12. Ievanhelia
 13. Ektenia Suhuba
 14. Ektenia Ohlashenykh

CD2: 

 1. Kheruvyms`ka Pisnia
 2. Ektenia Prynoshennia
 3. Vituiu
 4. Mylist` Myru
 5. Dostoino i Pravedno Iest`
 6. Sviat
 7. Tebe Ospivuiemo
 8. Dostoino Ie
 9. Prokhal`na Ektenia
 10. Otche Nash
 11. Iedyn Sviat
 12. Prychasnyi
 13. Blahosloven, Khto iedy v Im`ia Hospodne
 14. My Bachyly Svito
 15. Nekhai Spovniat`sia
 16. Ektnia Blahodarennia
 17. Nekhai bude Im`ia Hospodne
 18. Bidpust

 • Артикул: 503261
 • Артикул: 503261
Пожалуйста, подождите

Ваш запит обробляється...

Коментарів до цього продукту ще немає

Додати коментар

Ваше ім`я
Електронна пошта
Коментар
top